Modificacions pressupostàries 2020

En aquesta pàgina es poden consultar les modificacions pressupostàries i de crèdit de 2020.

Primer Trimestre 2020

Segon  Trimestre 2020

Tercer trimestre 2020

Quart trimestre 2020