Evolució del deute municipal

Font: Ajuntament de Rubí
DocumentsEstat del Deute
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017