Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

En aquesta pàgina podeu consultar un llistat quines són les empreses externes que treballen per a l'Ajuntament de Rubí i un resum dels imports (a partir de 1.000 euros)

Resum proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2018

Resum proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2017

Per a més detall de les quantitats i conceptes contractats amb cada proveïdor, podeu accedir al dataset "Obligacions reconegudes" del nostre portal Open Data