Què és la transparència i el bon govern?

Se sustenta en tres pilars bàsics: Transparència, Dades Obertes i Participació.